ഷാങ്ഹായ് ലാങ്ഹായ് പ്രിന്റിംഗ് CO., ലിമിറ്റഡ്.
Slanghai——പ്രൊഫഷണൽ പാക്കേജിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ്